Adam Jonáš v čele Miestneho spoločenstva Kovačica

Pin It

V utorok, 24. septembra konalo sa konštitučné zasadnutie Rady miestneho spoločenstva Kovačica. Rokovací program schôdze pozostával z piatich bodov.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA