Dožinky po kovačicky

Pin It

Kovačické dožinky v organizácii Združenia poľnohospodárov Kovačičania toho roku do svojich dejín zapísali svoj deviaty ročník. Aj tohtoročné podujatie poznačila predovšetkým dobrá nálada a zábava, tiež veľký počet návštevníkov.

POLITIKA