Čoraz menej žiakov v slovenských triedach

Pin It

Problém čoraz menšieho počtu detí zapísaných do slovenských tried vo Vojvodine je z roka na rok výpuklejší. Preto aj naše slovenské inštitúcie tejto skutočnosti venujú väčšiu pozornosť.

POLITIKA