V Padine oživili starodávne špeciality

Pin It

 

So zámerm zachovať od zabudnutia starodávne jedlá majiteľka hostinca v Padine Zuzana Masaryková sa rozhodla usporiadať dielňu na túto tému.

POLITIKA