Matica slovenska v Srbsku – včera, dnes, zajtra

Pin It

Novým predsedom Matice slovenskej v Srbsku je od mája 2017. roku prof. Ján Brtka z Báčskeho Petrovca.

POLITIKA