Podľa evidencie Strediska pre sociálnu prácu Kovačica v Padine je 180 rodín, prijímateľov sociálneho finančného príspevku a všetkým sa dostal balík potravín, ktorý im na adresu doručili volontéri kontaktového strediska pri miestnom spoločenstve. 

POLITIKA