V základnej škole Mladých pokolení v Kovačici otvorili nový vynovený priestor knižnice. V zrekonštruovanej bývalej učebni srbského jazyka žiaci budú môcť okrem iného robiť svoje domáce úlohy a učiť sa za odbornej pomoci dozorných učiteliek.

POLITIKA