V Kovačici súťažili recitátorky z Banátu

Pin It

V prvú aprílovú nedeľu v Kovačici prebiehala regionálna súťaž recitátoriek, ktorej sa zúčastnilo 9 súťažiacich z banátskych prostredí.

POLITIKA