Pestrý a zaujímavý obsah kreatívnych detských dielní v Padine

Pin It

Padinská knižnica od 6. do 16. júla organizovala päť tvorivých dielní pre deti. Tá posledná bude v auguste, spravidla venovaná narodeninám Michala Babinku.

POLITIKA