Slávnostné bohoslužby okriali dušu prítomných

Štampa

 

V nedeľu 15. mája slovenský evanjelický kostol bol plný. Konali sa tam Slávnostné bohoslužby, pri príležitosti 220. výročia príchodu Slovákov do Kovačice.