Keď láska k slovenčine a hovorenej reči býva odmenená

Pin It


Na nedávno uskutočnených obvodových súťažiach zo slovenčiny a recitovania, postup do republikového kola súťaže si vybojovali aj žiaci kovačickej základnej školy.

POLITIKA