24. Banátsky festival

Pin It

Banátsky festival, súťaž sólistov z banátskych miest v interpretácii slovenských ľudových piesní, sa konal v nedeľu 10. apríla v Padine, v galérii tamojšieho Domu kultúry. Víťazkou festivalu sa stala Anna Ďurišová z Kovačice.

POLITIKA