Charitatívny detský jarmok v Padine

Štampa

Padinská základná škola maršala Tita tiež na záver detského týždňa usporiadala detský jarmok. Tohtoročný sa však líšil od tých predchádzajúcich.

Tags: