Detský týždeň v Kolibríku

Pin It

Prebiehajúci detský týždeň si v každej vzdelávacej ustanovizni v Kovačickej obci pripomínajú rozličnými aktivitami. Zamestnanci Predškolskej ustanovizne Kolibri ich zamerali na deťom zaujímavé a blízke témy.

POLITIKA