Po prvom kole zápisu do gymnázia

Pin It

 Zápis do prvého ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici prebiehal 9. a 10. júla. V prvom kole záujem o túto strednú školu prejavilo 52 žiakov.

POLITIKA