Penzistom sa dostali aj balíky s hygienickými potrebami

Pin It

Vo štvrtok, 21. mája, sa začalo druhá fáza distribúcie balíkov podpory penzistom prijímajúcim dôchodky nižšie než 30 tisíc dinárov. Balíky tentoraz obsahujú prostriedky na hygienu.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA