Konfirmácie na jeseň

Pin It

Konfirmácie, ktoré sa v našich slovenských evanjelických cirkevných zboroch mali konať teraz v máji, posunuté sú na jeseň. 

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA