Lehota pre súbeh o zápis detí do škôlky predĺžená do 15. mája.

Pin It

Súbeh o zápis detí do predškolskej ustanovizne Kolibri Kovačica začal sa 4. mája a potrvá nasledovné dva týždne. Celkovo je voľných 254 miest vo všetkých programoch poskytovania starostlivosti o deti.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA