Vo štvrtok sa potravinové balíky dostali aj do rúk občanom Padiny, užívateľom sociálnej finančnej pomoci

Pin It

Podľa evidencie Strediska pre sociálnu prácu Kovačica v Padine je 180 rodín, prijímateľov sociálneho finančného príspevku a všetkým sa dostal balík potravín, ktorý im na adresu doručili volontéri kontaktového strediska pri miestnom spoločenstve. 

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA