Školská oslava svätého Sávu v Kovačici

Pin It

Meno svätého Sávu v Srbskej pravoslávnej cirkvi je často spomínané. Je to zároveň školská slávnosť a v tento deň, teda 27. januára sa na školách nevyučuje, lež poriadajú sa príležitostné kultúrno-umelecké programy.

POLITIKA