Keď sa zo žiakov stanú učitelia a z učiteľov žiaci

Štampa

Dnes, 8. novembra majú osvetoví pracovníci svoj deň. Pri tej príležitosti v Základnej škole mladých pokolení v Kovačici učitelia a žiaci si vymenili úlohy.

Tags: