Doznela aj druhá predfinálová časť Rozspievaných klenôt

Pin It

V nedeľu, 13. októbra, sa uskutočnila druhá kvalifikačná časť detského festivalu Rozspievané klenoty pre žiakov piatej až ôsmej triedy. Do záverečnej finálovej časti, ktorá sa uskutoční 26. októbra, postúpili Marína Benková a Anna Ďurišová.

POLITIKA