Kovačickí základoškoláci si vyskúšali svoje bežecké schopnosti

Pin It

Žiaci kovačickej základnje školy v stredu, 9. októbra sa zúčastnili Spomienkového behu  Dr. Janka Bulíka. Tradícia poriadania tejto akcie trvá nepretržite 29 rokov.

POLITIKA