Detský týždeň v Kolibríku

Štampa

Detský týždeň sa na úrovni celej krajiny zaznamenáva v rovnaký čas, konkrétne v tomto roku od 7. do 13. októbra. Zamestnanci PU Kolibri tiež počas prebiehajúceho týždňa aktivity zamerali na deťom zaujímavé a blízke témy.

Tags: