Slovenské národné slávnosti, Báčský Petrovec, sobota

Pin It

 V dňoch 9. až 11. augusta sa uskutočnila ústredná oslava Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Zišli sa tu Slováci takmer zo všetkých slovenských osád vo Vojvodine, ale aj zo zahraničia.

POLITIKA