Doznela kampaň Povedz nie násliu!

Štampa

V miestnostiach padinskej základnej školy v piatok, 12. júla odznela druhá a zároveň posledná prednáška v rámci obecnej kampane Povedz nie násiliu!

Tags: