Odznel 3. Humanitárny divadelný víkend

Pin It

Minulý víkend v Kovačici bol v znamení divadla. V organizácii Kolektívu kreatívnych amatérov konala sa skvelá charitatívna akcia, z ktorej prostriedky usmernili na liečebné účely Padinčanky Anny Hlavatej.

POLITIKA