Dozneli kolkárske hry v Padine

Pin It

 Kolkárske robotnícko-športové hry v Padine sú skončené. Finále v oboch konkurenciach sa uskutočnilo v uplynulú sobotu, 16. februára.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.

    POLITIKA