Začal sa nový školský rok

Pin It

Úhrnne 253 žiakov v Kovačickej obci 3. septembra si prvýkrát sadlo do školských lavíc.

POLITIKA