Počitače pre kovačickú základnú školu

Pin It

Žiakom a učiteľom Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici odnedávna je k dispozícii 20 počitačov.

POLITIKA