Kovačická insita v Belehrade

Pin It

Umelecké diela zo zbierky Jána Čecha z Kovačice boli v druhej polovici februára sprístupnené na nahliadnutie verejnosti v Belehrade.

POLITIKA