Pokusy zaujali pozornosť detí

Štampa

Základná škola Mladých pokolení bola hostiteľom Festivalu vedy. Žiaci tak mali príležitosť na tvári miesta vidieť rozličné pokusy.

Tags: