Žiaci boli učitelia

Pin It

Osvetoví pracovníci majú 8. novembra svoj deň. Pri tej príležitosti v kovačickej základnej škole Mladých pokolení učitelia a žiaci si vymenili úlohy.

POLITIKA