Zlatý kotlík 2017

Pin It

Počas ústredného víkendu kovačických októbrových slávností usporiadaná bola tradičná súťaž vo varení rybacej polievky Zlatý kotlík v organizácii Združenia športových rybárov Ribolovac.

POLITIKA