Kovačický október – nedeľa 08.10.

Pin It

Druhá októbrová nedeľa v Kovačici bola naplnená rôznorodými akciami. Jej záverom bol celovečerný kultúrno-umelecký program pod názvom Ochotníci svojmu mestu.

POLITIKA