Úspech Darka Jonáša z Kovačice

Pin It

Darko Jonáš, žiak kovačickej základnej školy Mladých pokolení prezentuje svoju školu na medzinárodnej súťaži z anglického jazyka Hippo v Taliansku. Súťaž sa uskutoční v dňoch 13. a 14. mája.

POLITIKA