Opština Kovačica započela je akciju “Ozelenimo opštinu Kovačica”. Akcija se sprovodi u osnovnim školama sa ciljem kako zdravijeg i lepšeg okruženja tako i ekološke edukacije najmlađih. U sredu 18. decembra je akcija organizovana u Crepaji, Debeljači, Padini, Samošu i Idvoru a u četvrtak 19. decembra sadnja drveća nastavljena je u Kovačici i Uzdinu.

Savet Mesne zajednice iz Crepaje incirao je akciju orezivanja drveća u parku ispred mesne zajednice u ovom mestu. Opština Kovačica izdvojila je sredstva iz budžeta za ovu aktivnost, a Javno komunalno preduzeće Rad angažovalo obučenu radnu snagu sa odgovarajućim sredstvima za rad.

POLITIKA