• Na nedávno uskutočnených obvodových súťažiach zo slovenčiny a recitovania, postup do republikového kola súťaže si vybojovali aj žiaci kovačickej základnej školy.

  • Na Základnej škole Mladých pokolení sa láska k písaniu pestuje od najnižších ročníkov. Práce žiakov, naimä na vyšších ročníkoch, sa dostávajú aj do rôznych literárnych súťaží, nielen v Srbsku, ale i v záhraničí, odkiaľ si pravidelne prinášajú aj rôzne

    ...
  •  Dňa 8. novembra mali osvetoví pracovníci svoj deň. Pri tej príležitosti v základnej škole Mladých pokolení v Kovačici učitelia a žiaci si vymenili úlohy.

  • Osvetoví pracovníci majú 8. novembra svoj deň. Pri tej príležitosti v kovačickej základnej škole Mladých pokolení učitelia a žiaci si vymenili úlohy.