• Súťaž vo varení rybacej polievky aj tentokrát zhromaždila veľký počet súťažiacich a návštevníkov, ktorých by bolo ešte viac, nebyť aktuálnej epidemiologickej situácie.

  • Združenie športových rybárov Ribolovac v nedeľu, 15. septembra na rieke Tamiš usporiadalo rybárske preteky Dubinka 2019.