• Šećer je jedan od najčešćih uzročnika dijabetesa. On se nalazi i u onoj hrani za koju se smatra da je slanog ukusa, pa nekada konzumetni nisu svesni količine šećera koju unesu u svoj organizam.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh - kalendar