• V nedeľu, 18. októbra v kovačickom evanjelickom kostole v rámci slávnostných služieb Božích, ktoré boli konané na pamiatku posvätenia chrámu, zadržaný bol aj celozborový konvent, kde sa veriaci vyjadrili, že chcú, aby v tejto osade bol jeden cirkevný

    ...
  • Ženský oltárny krúžok pôsobiaci pri evanjelickom cirkevnom zbore Kovačica I svoju charitatívnu činnosť zameriava na iných, no raz v roku sa členky venujú len sebe, ked si usporiadajú posedenie pri čaji na ktorom si načerpajú energiu pre ďalšiu prácu.

  • Dvadsiaty prvý február je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka. V Kovačici sa včera pri tej príležitosti, keďže tu prebiehala ústredná oslava, zišli početní predstavitelia štátnych a kultúrnych inštitúcií Slovenska a Srbska.