• V miestnostiach padinskej základnej školy v piatok, 12. júla odznela druhá a zároveň posledná prednáška v rámci obecnej kampane Povedz nie násiliu!

  • Vedomosťami k zdraviu bol názov prednášky o tuberkulóze, ktorá sa uskutočnila v pondelok v Dome zdravia v KOvačici, ktorú viedla doktorka Alžbeta Chalupová.