• Základná škola Mladých pokolení bola hostiteľom Festivalu vedy. Žiaci tak mali príležitosť na tvári miesta vidieť rozličné pokusy.