• Počas októbra – mesiaca starých osôb na úrovni celého štátu prebiehajú početné aktivity pre dôchodcov. Členovia obecného združenie penzistov Kovačice sú jedni z najaktívnejších v Srbsku.

  • V rámci kovačického Obecného dôchodcovského združenia už viac ako tri roky pôsobí spevácky zbor Viva La Musica, ktorý má za sebou mnohé vystúpenia.    

  • Obecné združenie dôchodcovv piatok, 24. februára usporiadalo výročné valné zhromaždenie. Namiesto Jana Petráka, post predsedu tohto združenia bude nasledujúce 4 roky zastávať Ján Koreň.