• Dom zdravia v Kovačici akreditáciou kvality a bezpečnosti prešiel vlani a stal sa tak držiteľom najvyššieho certifikátu. Tiež je súčasťou procesu sieťovania zdravotníckych ustanovizní v našej krajine a uvádzania nového elektronického systému.

  • Do kraja godine, tačnije do 31.decembra, sadašnje zdravstvene knjižice svi građani treba da zamene čipovanim zdravstvenim karticama. Procedura za izdavanje kartice slična je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice.

Rozvrh online prednášok

  • item1
  • item2