•  Pri príležitosti Sv. Mikuláša druháci kovačickej základnej školy 6. decembra usporiadali kultúrno-umelecký večierok venovaný starým mamám.

  •  V ústrety Mikulášskemu sviatku, žiaci druhého ročníka kovačickej základnej školy usporiadali príležitostný program, ktorý venovali svojim babičkám.