• După ce, parțial, au fost finalizate lucrările de sanare a clădirii Căminului sanitar din Uzdin, în decursul săptămânii lăsate în urmă au început și lucrările de reamenjarea a centrului localității.