• U „Galeriji Zuzke Medveđove“ u Bačkom Petrovcu otvorena je 22. oktobra samostalna izložba slikara naive Jana Bačura iz Padine. 

  • Jaroslav Hrubik, predsednik opštine Kovačica i Libuška Lakatoš, predsednica NSSNM zajedno sa članovima Saveta, obišli su đake prve godine Gimnazije Mihajlo Pupin, uoči Dana škole, 9. oktobra. Ovo je bila prilika da ih pozdrave i donesu simbolične poklone.

  • U prvi razred gimnazije “Mihajlo Pupin” u Kovačici je 2. septembra krenulo 70 učenika, raspoređenih u dva odeljenja opšteg smera na srpskom i slovačkom jeziku i IT odeljenje. Povodom početka nove školske godine kovačičku gimnaziju je posetila predsednica Nacionalnog saveta

    ...
  • Na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade 6. decembra usporiadali tradičnú predvianočnú recepciu.