• A magyar költészet napja alkalmából április 5-én  költészet napi műsort  tartott Gutvájn Hilda  könyvtárosnő a könyvtár helyiségében Torontálvásárhelyen.

  • Az antalfalvi községi könyvtár torontálvásárhelyi kirendeltsége a nyári vakációban is gondolt a gyerekekre.
    Másfélhónapos szünet után és a tanévkezdés megkezdése előtt műhelyek vártak az érdeklődőkre.

Rozvrh online prednášok

Rozvrh pre 00. mes. rrok.