• V miestnostiach padinskej základnej školy v piatok, 12. júla odznela druhá a zároveň posledná prednáška v rámci obecnej kampane Povedz nie násiliu!

  • Vo štvrtok 11. júla so začiatkom o 10 h hodine v priestoroch Základnej školy maršala Tita v Padine uskutoční sa v poradí tretia tvorivá dielna pre deti v organizácii padinskej knižnice a v rámci obecnej kampane Povedz nie násiliu! O deň neskoršie uskutočnia

    ...